South Asian Bar Association of Southern California
Home Contact Us
Association Foundation Events News Contact
Association » Past Presidents

Past Presidents

2016-2017: Vikas Bhargava
2015-2016: Anjan Choudhury
2014-2015: Sarina Saluja
2013-2014: Hon. Rupa Goswami / Puneet Kakkar
2012-2013: Teddy Kapur
2011-2012: Salil Bali / Fred Thiagarajah
2010-2011: Gaurav Mohindra / Ankita Patel
2009-2010: Mona Patel Shah
2008-2009: Pankit J. Doshi / Paul S. Saghera
2007-2008: Shanaira Udwadia
2006-2007: Bijal Shah
2005-2006: Suma Mathai
2004-2005: Sheila Swaroop
2003-2004: Sandeep Baweja
2002-2003: Nimish Patel
2001-2002: Inderpreet Sawhney
2000-2001: Hon. Jay Gandhi
1999-2000: Kevin Parikh
1998-1999: Kevin Parikh / Niraj Desai
1997-1998: Ajay Patel / Shai Halbe
1996-1997: Ajay Patel / Shai Halbe
1995-1996: Anju Multani
1994-1995: Sreedhar Yetur
1993-1994: Navneet S. Chugh
South Asian Bar Association of Southern California P.O. Box 4587, Cerritoes, CA 90703-4587
Find us online
Facebook Twitter LinkedIn
Facebook Twitter LinkedIn
Facebook Twitter LinkedIn
Privacy Policy | Refund Policy | Terms of Use
South Asian Bar Association of Southern California - South Asian Bar Association of SoCal
Located at P.O. Box 4587, Cerritos, CA 90703.
Website: .
© 2019 All Rights Reserved.